Regler vet & lägre klassen

Skjuts efter reglerna för Svenska Pistolskytteförbundets regler för precisionsskytte och tillämpningsserier.

1 Provserie precision

4 Tävlingsserier precision

2 Tillämpningsserier på C30

6 skott på 15, 40, 60 Sekunder. Stödhand tillåten.